در قسمت دوم آموزش اموختیم:

2.01 یاد گرفتیم که چطور پایتون رو نصب و روی سیستم اجرا کنیم.
2.01.1 تونستیم پایتون رو علاوه بر ویندوز روی سیستم عامل لینوکس هم نصب و اجرا کنیم.
2.02 دانستیم که  برنامه نویس با تفکر و نگرش در مسائل می تواند برنامه نویسی را بهتر و کامل تر و صحیح تر یاد بگیرد.

//منتظر قسمت سوم آموزش باشید//